Acquire
Home Vectone Mobile UK

Termen en Voorwaarden

Faq

SIM only van T&CS

De Diensten volgens de Overeenkomst, worden u aangeboden door  Vectone Mobile Limited, een vennootschap ingeschreven in Engeland en Wales onder bedrijfsnummer 04553934, BTW-Nummer 806 5059 36 handel als Vectone Mobile (hierna "Vectone Mobile", "wij", "onze" en "ons")

1.   Definities
Deze woorden hebben de volgende betekenis:

Account  betekent de zendtijd houden dat we voor het opnemen van uw Kosten;

Aanvullende Diensten  zijn de diensten die wij bieden te leveren die zijn toegevoegd aan de Diensten wanneer u erom vraagt, of waar we niet vereisen dat u om te verzoeken hen wanneer u ze gebruikt. De Kosten en voorwaarden voor de Aanvullende Diensten zijn online beschikbaar en van onze klantenservice;

Overeenkomst  betekent de overeenkomst tussen u en ons voor de verkoop en de aankoop van Diensten waarin deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen van Extra Diensten, de voorwaarden van uw Uitkering en/of de tarieven voor de basisdiensten wij hebben afgesproken om de levering aan u;

Vergoeding  betekent de vergoeding van de Diensten die wij u aanbieden voor een vaste terugkerende maandelijkse Kosten;

Basic Services  betekent de diensten die wij zijn overeengekomen te leveren aan u, dan Aanvullende Diensten, waaronder maar niet beperkt tot bellen en sms-diensten die we aanbieden via het Netwerk;

De Facturatie Datum  de eerste dag van de desbetreffende kalendermaand;

Kosten  zijn de kosten voor de Dienst, inclusief, maar niet beperkt tot, het gebruik van kosten, Vergoeding kosten en de kosten voor eventuele Extra Diensten die u bij ons bestelt, of gebruik;

Automatische Incasso  betekent een instructie die u aan uw bank aan het verzamelen van een bedrag direct van uw bank rekening onder de United Kingdom ' s domiciliëring,

Apparatuur  is alle apparatuur die u gebruikt om toegang te krijgen tot de Diensten waar die apparatuur is goedgekeurd voor gebruik op het Netwerk door ons;

Minimale Looptijd  betekent dat de minimale periode waarvoor u toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van uw Uitkering;

Netwerk  betekent het mobiele communicatie netwerk gebruiken wij om u te voorzien van de Diensten;

Aantal  betekent de mobiele telefoon nummer geven we voor u zijn of waarvan u de haven aan ons en die is geassocieerd met uw Account;

Persoonlijke Informatie  de gegevens die wij over u die u aan ons verstrekt of die wij verzamelen, terwijl het verlenen van de Dienst aan u en omvat maar is niet beperkt tot persoonlijke gegevens en verkeersgegevens;

Roaming  betekent een Extra Service waarmee u netwerken in het buitenland, zodat de Dienstverlening kan worden gebruikt, terwijl in het buitenland. Er gelden extra Kosten voor roaming.

SIM-kaart  betekent een subscriber identity module (SIM) die gegevens bewaart voor de mobiele GSM-gebruikers, zoals nummers, persoonlijke beveiliging toetsen en opgeslagen berichten.

Diensten  betekenen de Fundamentele Diensten en eventuele Aanvullende Diensten die wij u aanbieden, waarmee u toegang krijgt tot het gebruik van een Vectone Mobile SIM.

Vectone Mobile SIM  betekent een SIM-kaart die u door ons, dat blijft onze eigendom en dat wanneer het wordt gebruikt met de Apparatuur die u toegang verleent tot de Diensten;

Virus  is een computer programma dat kan bederven, beschadigen of vernietigen van een computer systeem van de data zonder toestemming en/of medeweten van de gebruiker van het systeem het infecteert.

Website  middel  www.vectonemobile.co.uk
 
2. Overeenkomst en de Minimale Looptijd
(a) Deze Overeenkomst is tot stand gekomen zodra wij het accepteren van een aanvraag voor Diensten van u.
(b) Nadat de Overeenkomst tot stand komt, zullen wij een Rekening te openen voor u, en u voorzien van een Nummer.
(c) Waar wij u voorzien van een Vectone Mobile SIM wij activeren uw Uitkering als de Overeenkomst wordt gevormd. Dit is echter onderworpen aan automatische Incasso goedkeuring en validatie controleert.
(d) Een Minimum Termijn van toepassing is op de Overeenkomst en zoals uiteengezet in uw Uitkering. De Overeenkomst zal blijven voor een Minimum Termijn en u bent aansprakelijk voor de Kosten voor de Minimale Termijn.
(e) De Overeenkomst kan worden geannuleerd vóór het verstrijken van de Minimale Looptijd in overeenstemming met het bepaalde in artikel 9.
(f) Wanneer de Minimale Termijn is verstreken, wordt de Overeenkomst automatisch verlengd voor een periode van dertig (30) dagen, mits er voldoende saldo op de Rekening, tenzij en totdat de overeenkomst is beëindigd in overeenstemming met artikel 9.
 
3. Vectone Mobile SIM
(a) U stemt ermee in alle redelijke maatregelen nemen ter voorkoming van schade aan of verlies of misbruik van de Vectone Mobile SIM.
(b) Als uw Vectone Mobile SIM kaart is verloren, gestolen of beschadigd is zodanig dat het niet meer kunt u toegang krijgen tot de Diensten, moet u dit melden aan de klantenservice zo spoedig mogelijk. Wij kunnen u kosten voor een vervangende Vectone Mobile SIM.
 
4. Diensten
(a) Wij streven ernaar om u altijd gebruik maken van de Diensten. Helaas deze kan worden beïnvloed door zaken die buiten onze controle liggen, met inbegrip van maar niet beperkt tot, het weer, andere netwerken en storingen of door ons het onderhoud van het Netwerk.
(b) Wij zullen alle redelijke inspanningen om te vermijden dat de periodes van niet-beschikbaarheid en om te proberen om eventuele problemen op te lossen binnen onze controle zo snel mogelijk.
(c) Wij redelijke inspanningen leveren om het maken van commerciële afspraken te Roaming inschakelen, maar we kunnen niet en garanderen niet de kwaliteit en de dekking van buitenlandse netwerken.
(d) Vectone mobile behoudt zich het recht voor om het intrekken of opschorten van de diensten of de verbinding te verbreken, indien wij het vermoeden hebben dat aanbod wordt gebruikt voor commerciële doeleinden, voor vergaderingen, of als deze niet wordt gebruikt in een gsm (in een SIM-box bijvoorbeeld).
(e) het Aanbinden van tot 10 gb mobiele data is toegestaan; post, dan kan dat resulteren in een schorsing van uw diensten.
 
5. Kosten en Betaling
(a) Op uw aanvragen van Diensten door middel van een Uitkering, zullen wij de betaling voor de eerste maand Vergoeding Kosten met een creditcard of bankpas. Waar je op verzoek Diensten op een andere datum dan de factuurdatum, wordt de extra Vergoeding betaalde Kosten voor de eerste maand van de Uitkering de Kosten zullen worden gecrediteerd voor de tweede maand Uitkering Kosten. Vanaf de tweede maand van uw abonnement op vanaf uw Uitkering zal gefactureerd worden maandelijks vooraf op de factuurdatum. De Uitkering worden de Kosten genomen door automatische Incasso van de bankrekening die is gekoppeld met uw Account op of na de 10e van elke maand. Vergoeding Kosten in rekening worden gebracht, ongeacht of u wel of niet gebruikt maakt van uw Tegemoetkoming in de betreffende maand. U kunt kiezen voor een betaling met creditcard of pinpas in plaats van automatische Incasso, mits dit gebeurt vóór de zevende dag van de maand, Betalingen met een creditcard of bankpas mayincur met een administratieve toeslag van € 3, behalve voor de tussentijdse betalingen op grond van artikel 5(d) hieronder. Om te vermijden dat de Diensten schorsing omwille van een mislukte automatische Incasso de betaling, kan de Klant het opzetten van een credit card als alternatief betaalmiddel. De details van de credit card kan worden verstrekt door de Opdrachtgever over op het moment van inschrijving bij Vectone of het updaten van de Vectone Mijn Account gegevens. Indien van toepassing, de Klant erkent en gaat ermee akkoord dat wij kunnen doorgaan met het verzamelen van de volgende geplande Voorziening Tegen betaling van de credit card afgeschreven na een mislukte automatische Incasso betaling.
(b) Alle bijkomende Kosten zullen worden gefactureerd op de factuurdatum en betalen maandelijks achteraf op of na de 10e van elke maand. Tenzij u hebt gekozen voor betaling via creditcard of bankpas voorafgaand aan de desbetreffende zoals uiteengezet in punt 5(a) de Kosten zullen worden genomen door automatische Incasso en Kosten worden verzameld door Gocardless Beperkt namens Vectone Mobile.
(c) De Kosten zijn online beschikbaar op onze afdeling klantenservice. Gespecificeerde rekeningen zijn beschikbaar door de toegang tot uw Account via onze Website en deze kan worden geleverd door een derde partij. U moet betalen van alle Kosten voor de vervaldatum zoals vermeld op uw factuur en deze Kosten moeten worden betaald via automatische Incasso. Indien u niet betaalt de Kosten door de datum en/of door automatische Incasso, kunnen wij u in rekening brengen van rente tegen het tarief van 2% boven de basisrente van Barclays Bank PLC en u zal verantwoordelijk zijn voor eventuele administratie-en/of incassokosten die wij moeten maken in het herstel van het eind van de Kosten. We kunnen ook automatische incasso de verschuldigde Kosten van de creditcard/bankpas die door u geleverd. Let op: wij kunnen er ook voor kiezen de overeenkomst te ontbinden conform artikel 9.
(d) Een limiet gelijk aan de maandelijkse Vergoeding van Kosten zal van toepassing zijn op uw Account. Wanneer uw Account is dan deze limiet, kunnen we een opschorting van uw toegang tot de Diensten. U bent verantwoordelijk voor het controleren dat uw account niet hoger is dan de kredietlimiet. Wij kunnen u verzoeken een voorlopige betaling voorafgaand aan het herstellen van je Account; dit mag niet meer bedragen dan de verschuldigde Kosten in uw Account.
(e) Wij willen herinneren aan onze klanten dat u zal worden onderworpen aan extra krediet limieten moet je verder gaan dan uw maandelijkse uitkering. Deze limiet zal alleen effect oproepen en sms - maar niet uw dataverbruik.
(f) Wanneer u ervoor kiest om te schakelen uw abonnement op een andere Uitkering, je blijft gewoon op en worden in rekening gebracht op uw huidige Uitkering tot de volgende factuurdatum waar uw nieuwe Vergoeding wordt geactiveerd.
(g) Oproepen naar het Isle of Man, Bailiwick of Guernsey en Bailiwick of Jersey zal in rekening worden gebracht tegen de Standaard Tarieven en zijn niet opgenomen in SIM only Plan.
(h) De Credit-en Debit Card betalingen worden verwerkt door de Vectone Groep Chillitalk Limited (gevestigd in het Verenigd Koninkrijk onder nummer 5506630, maatschappelijke zetel op 54 Marsh Wall, London E14 9TP, Verenigd Koninkrijk) ("Merchant") namens Vectone Mobile Limited (gevestigd in het Verenigd Koninkrijk onder nummer 4553934, maatschappelijke zetel op 54 Marsh Wall, London E14 9TP, Het Verenigd Koninkrijk). De klant erkent en gaat ermee akkoord dat hij/zij vervalt elk geschil met betrekking tot Direct Debit / Credit Card betaling uitsluitend naar Vectone klantenservice. In het geval dat de Klant zal het geschil Direct Debit/ Credit Card betalingen niet in overeenstemming met de bovenstaande bepalingen, Vectone behoudt zich het recht voor tot opschorting van de Diensten.
(i) de Veiligheid van uw persoonlijke informatie: Vectone Mobile maakt gebruik van geavanceerde beveiligingstechnologieën en-procedures om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang. Uw gegevens, credit card nummers en de Spelden worden beveiligd met Secure Socket Layer (SSL) encryptie bij de overdracht over het internet.
 
6. Het gebruik van Diensten en uw verplichtingen
(a) U gaat ermee akkoord  NIET  de Diensten te gebruiken en  NIET  aan een derde partij toestaan om de Diensten te gebruiken:
ik. Voor onwettige, immorele of ongepast;
ii. Om beledigende of overlast communicatie in welke vorm dan ook, of te doen of te ontvangen verlegging van gesprekken;
iii. Met apparatuur die niet is goedgekeurd voor gebruik met het Netwerk met inbegrip van, maar niet beperkt tot, SIM-box, SIM-gateways;
iv. Levering van goederen of diensten aan derden;
v. verzenden, ontvangen, uploaden, downloaden of anderszins ter beschikking stellen van enig materiaal dat beledigend, onfatsoenlijk, lasterlijk, bedreigend, hinder, schending van privacy, inbreuk op het auteursrecht of enig ander recht van intellectuele eigendom of anderszins onrechtmatig;
vi. Om toegang te krijgen tot de services van een derde partij voice over internet protocol bellen aanbieder, tenzij uitdrukkelijk door ons toegestaan;
vii. Het verzenden van een Virus; en
viii. Voor de toepassing van het leveren van telefonie en/of andere diensten aan derde partijen die afhankelijk zijn van de Diensten.
(b) U gaat ermee akkoord  NAAR :
ik. Geef ons alle informatie die wij redelijkerwijs verlangen;
ii. Volg onze redelijke instructies;
iii. In overeenstemming met de voorschriften en eisen van de andere netwerken waar je roaming;
iv. Om ons te informeren over wijzigingen in uw contactgegevens waar u eerder hebt geregistreerd, deze met ons. Indien u nalaat om dit te doen gaat u ermee akkoord dat de levering van een mededeling van de gegevens die wij hebben is effectief; en
v. Vertellen ons elke klacht zo spoedig mogelijk
vi. Het betalen van de Kosten zodra zij verschuldigd zijn.
(c) de Fair use-beleid kan van toepassing zijn op specifieke Diensten die wij u bieden. Waar doen ze dan plaatsen wij ze op onze website en u stemt ermee in zich te houden aan hen.
(d) Elke niet-naleving van de bepalingen van dit artikel 6 is een schending van deze Overeenkomst geeft ons het recht om deze Overeenkomst te beëindigen.
(i) Onbeperkt SMS 'en heeft een limiet van 100 SMS' en per dag.
(ii) Standaard tarief zal worden toegepast dan 100 SMS ' en.
(iii) Elke minuut zal worden afgetrokken twee keer, wanneer het telefoongesprek met de klant te Mobilink Pakistan operator.(Als u bijvoorbeeld een uur besteden aan de telefoon verliest u twee uur de moeite waard minuten.)
 
7. Annuleringen
(a) Wanneer u Diensten van ons en we hebben bevestigd dat de acceptatie van uw bestelling de volgende voorwaarden van toepassing:
(i) Als de SIM-kaart is defect is, dient u ons binnen 14 dagen. Indien u hieraan niet voldoet, wordt u geacht te hebben ingestemd met de SIM.
(ii) Wanneer een vordering van het defect of schade wordt gemaakt zullen wij deactiveren van de Diensten. Als een inspectie / onderzoek vinden we de goederen defect zijn, bent u gerechtigd om te leveren van vervangende Diensten van hetzelfde type en dezelfde waarde.
(iii) In aanvulling op de rechten uiteengezet in deze overeenkomst, mag u hebt wettelijke rechten onder de overeenkomst Voorschriften 2013 als volgt:
(b) op basis van de Consumer Contracts Regulations 2013 in het Verenigd Koninkrijk, als een ingezetene van het verenigd koninkrijk, heeft u het recht de Overeenkomst te annuleren tot het einde van de 14e dag na de datum waarop een contract voor de aankoop is er tussen u en ons.
(c) Indien u of de Diensten niet gebruiken voor uw recht tot annuleren vervalt, verliest u het recht de Overeenkomst te annuleren.
(d) Waar heb je het recht om te annuleren en wilt de Overeenkomst te annuleren moet u schrijven naar onze klantenservice op 54 Marsh Wall, London E14 9TP, ervoor te zorgen dat uw mededeling ons bereikt vóór het verstrijken van uw recht om te annuleren.
(e) Waar heb je het recht om te annuleren en u bericht dat u wilt annuleren, wij zijn het eens om terug te keren een betaling van u binnen 30 dagen na de datum waarop wij uw melding.
(f) Indien de bestelling niet is afgeleverd op het adres dat u hebt gedefinieerd binnen de 14 kalenderdagen vanaf de datum van de bestelling, kunt u aanspraak maken op de terugbetaling van de SIM-kaart betaalde prijs en op hetzelfde moment Vectone verder juridisch de bestelling te annuleren. De klant erkent en stemt ermee in dat de schriftelijke kennisgeving van de gemiste levering moet worden ontvangen door Vectone in de 14e dag van de bestelling.
 
8. De schorsing van de Diensten
(a) Wij kunnen opschorten of staken het leveren van de Diensten aan u zonder voorafgaande waarschuwing waar:
ik. U handelt in strijd met één of meer bepalingen van deze voorwaarden of iemand die gebruikt maakt van uw Vectone Mobile SIM-of van de Apparatuur in strijd is, een van hen;
ii. het Netwerk uitvalt of onderhoud nodig heeft. Vectone Mobile probeert het minimaliseren van deze gevallen;
iii. iedereen die gebruik maakt van de Apparatuur of een Vectone Mobile SIM zich niet houden aan de voorwaarden van deze Overeenkomst; en
iv. uw gebruik van de Diensten schade het Netwerk of zet het Netwerk in gevaar.
(b) Waar we schorten dit heeft geen invloed op uw verplichting tot het betalen van de Kosten, behoudens in het geval van opschorting of verbroken is als gevolg van onze onderhoud van het Netwerk dat zich verder uitstrekt dan drie dagen en is van invloed op het gehele Netwerk in dat geval, zullen wij u geen kosten in rekening voor servicekosten voor de periode waarin u niet gebruik maken van de Diensten.
(c) kunnen Wij een vergoeding aan te sluit de Diensten waar we hebben opgeschort en/of losgekoppeld een Vectone Mobile SIM van het Netwerk onder de 8 jaar.(a)i., 8.(a)iii. of 8.(a)iv.
(d) Ons recht tot het opschorten van de Diensten op grond van dit artikel 8 niet van invloed op andere rechten die we hebben op te schorten of deze Overeenkomst te beëindigen.
 
9. Beëindiging
(a) Beide partijen kunnen de Overeenkomst opzeggen op een opzeggingstermijn van ten minste dertig (30) dagen na een schriftelijke kennisgeving, waaronder kennisgeving per e-mail, op elk moment. Indien u de Overeenkomst te annuleren, moet u het betalen van de verschuldigde Kosten op uw account, inclusief Vergoeding Kosten verschuldigd voor de resterende Minimale Looptijd, indien van toepassing. Deze bedragen worden per automatische Incasso betaald of wanneer u ervoor kiest om dit te doen of de automatische Incasso mislukt, van uw credit-of debitcard. Voor het vermijden van twijfel, portering van uw nummer naar een andere communicatie aanbieder heeft het effect van het beëindigen van de Overeenkomst.
Het is de verantwoordelijkheid van de Klant tot betaling van de uitstaande verschuldigde kosten voor de annulering. Zodra de openstaande contributie worden betaald, moet de Klant het annuleren van de automatische Incasso setup met hun bank.
(b) U mag de Overeenkomst ook beëindigen waar Vectone Mobile is een schending van een wezenlijke voorwaarde van de Overeenkomst is niet aan de aanmaning binnen de 14 dagen van je vraagt ons om dit te doen.
(c) Wij kunnen deze Overeenkomst te beëindigen in overeenstemming met artikel 9(a) voor redenen, waaronder maar niet beperkt tot het volgende:
ik. U bent in overtreding van enige bepaling van deze Overeenkomst die niet in staat is te verhelpen of waar je in overtreding en hebben we u gevraagd die schending te herstellen, maar je hebt niet binnen 7 dagen van ons vragen u om te doen;
ii. We schorten in overeenstemming met artikel 8;
iii. U failliet of failliet verklaard; of
iv. We zijn niet langer toegestaan om de exploitatie van het Netwerk of u de Diensten te verlenen.
v. de automatische Incasso goedkeuring in lid 2(c) mislukt of door u wordt opgezegd, in welk geval we zullen automatische incasso de verschuldigde Kosten (met inbegrip van een bedrag dat gelijk is aan de 30 dagen opzegtermijn, bedoeld in artikel 9, onder a) hierboven) van de creditcard/bankpas die door u en de Overeenkomst wordt als beëindigd beschouwd.
vi. In het geval dat we besluiten om de Overeenkomst te beëindigen, kunnen wij u een PAC-code, die je kan verplaatsen naar een andere mobiele operator. Wanneer een PAC-code is afgegeven, blijven geldig gedurende 30 dagen, en na deze periode is de PAC-code vervalt, na dat punt zullen we niet in staat om het probleem dat u met een nieuwe PAC-code.
 
10. Merk
(a) Alle schriftelijke kennisgevingen aan ons te worden verzonden naar:

Vectone Mobile
Klantenservice
54 Marsh Wall
London E14 9TP
support@vectonemobile.co.uk
 
11. Aansprakelijkheid
(a) Opslaan voor persoonlijk letsel of overlijden als gevolg van onze nalatigheid, onze aansprakelijkheid jegens u krachtens deze overeenkomst is beperkt tot € 3.000 voor een incident en alle samenhangende gebeurtenissen, en een maximum van € 6.000 in elke periode van 12 maanden. Onverminderd het voorgaande, zijn wij niet aansprakelijk voor enig verlies van inkomsten, zaken of winst, of voor enig verlies of schade die niet redelijkerwijs voorzienbaar wanneer u hebt ingevoerd in deze Overeenkomst.
(b) Wij zijn niet aansprakelijk jegens u indien wij niet kunnen voldoen aan onze verplichtingen op grond van deze Overeenkomst als gevolg van iets wat buiten onze redelijke controle en verwachtingen.
(c) Wij zijn ook niet aansprakelijk voor jou waar we niet in staat zijn om de Services te leveren als gevolg van het onderhoud van ons Netwerk.
(d) Waar je verliest de Vectone Mobile SIM-of het is gestolen, u blijft aansprakelijk voor enigerlei Kosten die worden gemaakt tijdens de Vectone Mobile SIM niet in uw bezit, maar voordat u ons vertellen, dat is verloren of gestolen is. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, gevallen waarin uw Vectone Mobile SIM is gekloond.
(e) Als onderdeel van de Diensten die we bieden u de mogelijkheid om toegang te krijgen tot het internet, gaat u ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn voor enige inhoud die u opent, uploaden of downloaden, of het nu bewust is of niet, behalve voor de inhoud van dat wij u direct.
(f) Dit artikel 11 overleeft de beëindiging van deze Overeenkomst.
 
12. Derde partijen
(a) Deze Overeenkomst verleent geen uitkering aan een derde partij onder de Contracts (Rights of Third parties) Act 1999.
(b) Niettegenstaande het voorgaande mag u in staat zijn de overeenkomst met één of meer derde partij wanneer u de Services gebruikt. Indien u de overeenkomst met een derde partij tijdens het gebruik van de Diensten aan u bevestigen en te begrijpen dat wij zijn geen partij bij die Overeenkomst, zelfs indien de betalingen door de derde partij te worden in mindering gebracht van Multifunctionele Top-up Vouchers geregistreerd voor uw Account.
 
13. Wijzigingen
(a) We kunnen een redelijke mate van amendementen op de Overeenkomst inzake voorafgaande kennisgeving.
(b) Wij kunnen ook uw Telefoonnummer waar wij redelijkerwijs nodig heeft. Waar we dat doen, geven wij u vooraf en leg uit waarom.
(c) Wijzigingen zullen ook worden gepubliceerd op de website en u gaat ermee akkoord dat de publicatie van deze meldingen heeft hetzelfde effect als het onze het geven van u een schriftelijke kennisgeving per post.
 
14. Algemeen
(a) U mag geen overdracht van rechten of verplichtingen onder deze Overeenkomst zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
(b) We kunnen deze Overeenkomst toe te wijzen aan elk moment en zonder uw voorafgaande toestemming, mits een dergelijke overdracht heeft geen invloed op de Diensten.
(c) het niet door ons af te dwingen is een van de voorwaarden van deze Overeenkomst mag niet worden opgevat als een verklaring van afstand van enig recht of rechtsmiddel, noch zal het op enigerlei wijze invloed hebben op de geldigheid van deze Overeenkomst of enig deel daarvan, en geen verklaring van afstand van een schending van deze Overeenkomst vormt een verklaring van afstand van enige andere inbreuk.
(d) de Beëindiging van deze Overeenkomst zal niet werken als een verklaring van afstand van enige schending door u van enige van de bepalingen van deze Overeenkomst onverminderd onze rechten of rechtsmiddelen die kunnen ontstaan als gevolg van een dergelijke inbreuk, of die zijn opgebouwd tot de datum van beëindiging.
(e) de vaststelling dat een termijn van deze Overeenkomst is, of is geworden, ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar is in geen enkel opzicht onder toepasselijk recht is niet van invloed op of afbreuk doen aan de geldigheid, wettigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze Overeenkomst zo lang als het doel van deze Overeenkomst is nog in staat van de prestaties.
(f) Deze Overeenkomst wordt beheerst door de Wetten van Engeland en Wales van toepassing en alle geschillen die voortvloeien uit deze Overeenkomst is onderworpen aan de jurisdictie van de Rechtbanken van Engeland en Wales.
(g) in Afwijking van het bovenstaande kunt u in staat om een geschil voortvloeiend uit deze Overeenkomst voor alternatieve wijzen van geschillenbeslechting op grond van onze Klachten-Code (die kan ook opgevraagd worden bij onze klantenservice).
 
15. Overstappen van prepaid naar SIM only
Klanten die besluiten om over te schakelen van PAY AS you GO SIM only verliest het voordeel van een uitstaand Krediet, aan te bieden en/of bundel geregistreerd op hun Account en moet de volle prijs te betalen van hun SIM-only abonnement, ongeacht het bedrag van de uitstaande leningen op hun Account op het moment dat ze besluiten om te schakelen.
 
16. Tegemoetkoming Specifieke Voorwaarden
ik. Alle bundel minuten/teksten/internet uitsluiten roaming gebruik, gesprekken naar internationale bestemmingen en oproepen/teksten naar het aantal translation services, premium rate nummers, 0870-nummers en persoonlijke nummers.
ii. Standaard SIM-only tarieven van toepassing op ieder gebruik dan uw bundel Uitkering (of de fair use policy grens) en voor het gebruik van Kosten voor Aanvullende Diensten of diensten die niet in uw Uitkering.
iii. Fair use policy: om te voorkomen dat frauduleuze en/of commerciële misbruik, SMS-gebruik geldt een fair use policy van 100 SMS ' en per dag. Zodra uw gebruik aan dit bedrag komt, uw SMS-functie krijgt geblokkeerd en moet u contact opnemen met ons klantenservice Team te rechtvaardigen voor uw gebruik en voor het gedeblokkeerd.
iv. Het aanbod is voor niet-commerciële -, privé, persoonlijk gebruik - Vectone mobile behoudt zich het recht voor om het intrekken of opschorten van de diensten of de verbinding te verbreken zonder voorafgaande kennisgeving en met onmiddellijke ingang, indien wij het vermoeden hebben dat aanbod wordt gebruikt voor commerciële doeleinden, voor vergaderingen, of als deze niet wordt gebruikt in een gsm (in een SIM-box bijvoorbeeld), of als het wordt gebruikt voor het binden van meer dan 10 GB mobiele data of andere reden Vectone een redelijk vermoeden heeft dat u niet handelen in overeenstemming met dit privacybeleid wanneer wij van mening zijn dat het gebruik van onrechtmatig was (bijvoorbeeld in geval van misbruik, ongewone of frauduleus gebruik).
v. De Minimale duur van alle bundels is dertig (30) dagen.

 

S. Geen PLAN Tethering-Uitkering 1 £1:- 50 VERZENDING Minuten + 50 VERZENDING van SMS (mix & match) + 50 MB . 50 MB 2 £5 :- 300 VERZENDING Minuten + 300 VERZENDING SMS + 1.5 GB + 1000 Onnet Minuten en SMS ' en . 500 MB 3 £7.50 :- 500 van het VK en de EU Minuten + Onbeperkt VERZENDING SMS+ 3GB + 1000 Onnet Bellen en SMS ' en. (Oostenrijk , België , Bulgarije , Denemarken , duitsland, Finland , Frankrijk , Duitsland , Griekenland , Ijsland , Ierland , Italië , Letland , Litouwen , Luxemburg , Nederland , oostenrijk , Polen, Portugal , Roemenië , Spanje , Zweden) 1 GB 4 £10( Eerste maand Gratis) :- 1000 VERZENDING Minuten + 500 Internationale + 1000 verenigd koninkrijk SMS + 20 GB + 1000 Onnet Bellen en SMS ' en 5 GB 5 £10(£5, - voor de Eerste maand) :- 500 VERZENDING Minuten + 500 International* + 1000 verenigd koninkrijk SMS + 5 GB + Onbeperkt Onnet Bellen en SMS 2 GB 6 15 pond (£10 Eerste maand) :- Onbeperkt VERZENDING Minuten + Onbeperkt VERZENDING SMS ' en + Onbeperkt Bellen naar EU-Vast + Onbeperkt Bellen naar de VS en Canada.(Oostenrijk , België , Canada , Denemarken , duitsland, Finland , Frankrijk , Duitsland , Griekenland , Ijsland , Italië , Luxemburg , Nederland , Noorwegen, oostenrijk , Spanje , Portugal , verenigd koninkrijk en Zweden) + 30 GB + Onbeperkt Onnet Bellen en SMS 10 GB 7 £15 :- Onbeperkt VERZENDING Minuten + Onbeperkt VERZENDING SMS + Alle gewenste Gegevens* + Onbeperkt Onnet Bellen en SMS ' en (Na 20 GB dataverbruik snelheid verlaagd naar 128 Kb / s) 10 8 GB 25 pond(£20 Eerste maand) :- Onbeperkt VK Bellen + Onbeperkt VERZENDING SMS + 100 GB + 500 Minuten premium nummers ( 0800, 0845, 0870, 0808) + Onbeperkt Onnet Bellen en SMS ' en.* 50% Korting Alleen voor de Eerste Aankoop van 25 GB 9 £30(£15 Eerste maand) :- Onbeperkt VK Bellen + Onbeperkt VERZENDING SMS + Onbeperkt data. *50% Korting Alleen voor de Eerste Aankoop. 25 GB 10 £35 (25 pond Eerste maand) :- Onbeperkt VERZENDING Minuten + Onbeperkt VERZENDING SMS + 100 GB + 500 Minuten premium nummers ( 0800, 0845, 0870, 0808) + Onbeperkt Bellen naar Mobiele Europa + Onbeperkt Onnet Bellen & SMS (Oostenrijk , België , Denemarken , duitsland, Finland , Frankrijk , Duitsland , Griekenland , Ijsland , Italië , Luxemburg , Nederland , Noorwegen, oostenrijk , Spanje , Portugal en Zweden)* 50% Korting Alleen voor de Eerste Aankoop 25GB -->  17. Met behulp van data in roaming
ik. De klant ontvangt een melding op uw maandelijkse datalimiet.
ii. De klant zal automatisch worden beperkt voor £36.39 (€50).
iii. Klanten zullen worden gebracht bij 80% en 100% van hun maandelijkse datalimiet.
iv. Zodra de klant bereikt 100% van de data limiet, gegevens gebruik zal worden geblokkeerd.
v. Gegevens gebruik wordt ook gemeld worden bij de volgende oplaadpunt bij u in de UK en Europa, en voor de rest van de wereld als het is middernacht in het verenigd koninkrijk.
 
18. Het ontstoppen en het blokkeren van de gegevens gebruik.
Om de blokkering van
ik. Tekst  DEBLOKKEREN  345 of bel 322 van Vectone gratis.
Blokkeren
ik. Tekst  BLOK  345 of bel 322 van Vectone gratis.
PAC
Een klant vraagt zijn/haar PAC ontvangt binnen twee uur via een tekstbericht, behalve in de volgende situaties:
ik. Het aantal niet behoort tot een van onze klanten;
ii. De rekening voor het nummer is beëindigd (omdat het niet is gebruikt voor meer dan 120 dagen, of elke andere reden);
iii. De account houder is overleden;
iv. Een PAC-al is uitgegeven voor dit nummer en is nog steeds geldig;
v. De klant niet behoorlijk heeft bewezen dat hij/zij de rechtmatige houder van de rekening.
Uw PAC is geldig voor 30 dagen vanaf de dag dat wij het aan u geven.Wij zullen u dan laten weten of je hebt voldaan aan een verplichting uit de overeenkomst die u heeft met ons.
Levering van de PAC aan de alternatieve Mobiele Netwerk, vervalt uw contract met ons. Als het eenmaal zal worden beëindigd, ontvangt u van ons een eindafrekening.
We adviseren om niet te annuleren Incasso ' s tot uw rekening volledig is afgewikkeld.
 
*Als op 10/05/2017

PAY AS YOU GO T&CS

Deze overeenkomst geldt tussen u, de Gebruiker van deze Website en Vectone Mobile, de eigenaar(s) van deze Website. Uw akkoord om te voldoen aan en gebonden te zijn door deze Voorwaarden wordt geacht plaats te vinden bij uw eerste gebruik van de Website. Als u niet akkoord gaat gebonden te zijn door deze Voorwaarden, moet u stoppen met het gebruik van de Website onmiddellijk.

Geen enkel deel van deze Website is bestemd voor het vormen van een contractuele aanbieding staat van acceptatie. Deze Overeenkomst wordt geacht plaats te vinden op onze aanvaarding van uw aanvraag voor Diensten. U moet daarom worden geacht akkoord te gaan met deze Voorwaarden wanneer u gebruik maakt van uw Vectone Mobile SIM-Kaart om toegang te krijgen tot het Netwerk.

1. Definities en Interpretaties In deze Overeenkomst hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:

Account betekent gezamenlijk de zendtijd account aan en de website online faciliteit Mijn Vectone die we gebruiken voor het opnemen van uw Multifunctionele Top-up Vouchers en andere Kosten; de persoonsgegevens, betalingsgegevens en referenties gebruikt door Usersto toegang tot Betaalde Content en / of eventuele communicatie Systeem op de Website;

Aanvullende Diensten zijn de diensten die wij bieden, die Extra Kosten met zich meebrengen. De Aanvullende Diensten zijn onder andere promotionele aanbiedingen (aangeboden van tijd tot tijd), Roaming en andere extra service die wij kunnen bieden die is tegen Betaling. Deze Aanvullende Diensten zijn niet inbegrepen in de Basic Service en zal worden toegevoegd aan de Diensten wanneer u erom vraagt, of waar we niet vereisen dat u om te verzoeken hen, wanneer u ze gebruikt.

Extra Kosten betekenen de extra kosten die u in rekening worden gebracht. De Extra Kosten en de voorwaarden voor de Aanvullende Diensten zijn beschikbaar op onze website en kunnen tevens worden opgevraagd van onze klantenservice;

Overeenkomst betekent de overeenkomst tussen u en ons voor de diensten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn;

Basic Services betekent de diensten die wij leveren aan u, dan Aanvullende Diensten, waaronder maar niet beperkt tot bellen en sms-diensten die we aanbieden via het Netwerk;

Call Credit Transfer betekent de dienst "Oproep in de Credit Transfer" (GDT) zoals omschreven op onze website;

Vervoerder betekent een derde partij die verantwoordelijk is voor het vervoer van de gekochte Goederen vanuit ons Bedrijfspand aan de klanten;

Kosten zijn de kosten voor het verstrekken van de Dienst, inclusief, maar niet beperkt tot, het gebruik en de servicekosten en de Kosten voor eventuele Extra Diensten die u bij ons bestelt, of gebruik;

Consument wordt verstaan een persoon die handelt voor doeleinden buiten zijn/haar bedrijf;

Inhoud betekent alle tekst, grafische voorstellingen, afbeeldingen, audio, video, software, data compilaties en elke andere vorm van informatie kan worden opgeslagen in een computer die verschijnt op of onderdeel van deze Website;

Contract betekent de overeenkomst tussen u en ons voor de verkoop en aankoop van Goederen en Diensten waarin deze Voorwaarden;

Credit betekent krediet opgenomen tegen een Multifunctionele Top up Voucher;

Klantenservice Team betekent het support team, zij zullen in staat zijn om te gaan met eventuele vragen of vragen met betrekking tot de Goederen en Diensten zoals vermeld op onze Website. De contactgegevens staan vermeld in artikel 12;

Apparatuur is alle apparatuur die u gebruikt om toegang te krijgen tot de Diensten waar die apparatuur is goedgekeurd voor gebruik op het Netwerk door ons;

Eerste Top-Up betekent de eerste keer dat u het beltegoed op uw SIM-Kaart die werd opgenomen in uw startpakket. Voor het vermijden van twijfel een voorgeladen Krediet op uw SIM-Kaart bevat niet de definitie van de Eerste Top-Up;

Goederen gemiddelde van de goederen gaat u akkoord te koop van ons, met inbegrip van maar niet beperkt tot de Multifunctionele Top-up-Vouchers, die goederen geven toegang tot de Diensten;

Koopman betekent Vectone Groep van bedrijven met het verzamelen van betalingen namens Vectone Mobile Limited

Multifunctionele opwaardeervoucher is een betaling mechanisme dat we toestaan dat u om te kopen en dus gebruik maken van de Diensten, die kunnen worden gekocht in een fysieke of elektronische vorm;

Mijn Vectone betekent de online faciliteit beschikbaar op onze website, waar u kunt controleren uw Account inclusief de bel geschiedenis, de kosten van de gesprekken, de duur van de gesprekken, betalingen en andere persoonlijke gegevens;

Netwerk betekent het mobiele communicatie netwerk gebruiken wij om u te voorzien van de Diensten;

Aantal betekent de mobiele telefoon nummer geven we aan u of die u aan ons rapporteren;

Betaling Informatie betekent alle informatie die nodig is voor de aankoop van Goederen van deze Website. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, credit / debit card nummers, bankrekeningnummers en soort codes;

Persoonlijke Informatie de gegevens die wij over u die u aan ons verstrekt of die wij verzamelen, terwijl het verlenen van de Dienst aan u en omvat, maar is niet beperkt tot, persoonsgegevens en gegevens over het verkeer;

Promotie Voorwaarden betekent de aanvullende bepalingen en voorwaarden die betrekking hebben op alle aanbiedingen die wij bieden van tijd tot tijd en zoals uiteengezet in artikel 24;

Roaming betekent het maken en ontvangen van oproepen en SMS in het buitenland via een lokaal netwerk operator; dit is een Extra Service dus Extra Kosten in rekening worden gebracht;

Diensten betekenen de Fundamentele Diensten en eventuele Aanvullende Diensten die wij u aanbieden, waarmee u toegang krijgt tot het gebruik van een Vectone Mobile SIM; Mijn Vectone en gezamenlijk een online faciliteiten, hulpmiddelen, diensten of informatie die Vectone Mobile beschikbaar maakt via de Website, hetzij nu of in de toekomst;

SIM-Kaart een subscriber identity module (SIM) slaat gegevens op voor GSM-gebruikers, zoals nummers, persoonlijke beveiliging toetsen en opgeslagen berichten;

Standaard Tarief is het tarief dat wordt in rekening gebracht na de Eerste Top-Up van de SIM-Kaart in een Starter Pack;

Starter Pack betekent een SIM-Kaart en de informatie die u hebt koop online of in een winkel. De SIM-Kaart Starter Pack u kiezen voor de aankoop van wel of niet geladen Krediet op;

Starter Pack Tarief betekent tarieven die u betaalt bij een Starter Pack tot na de Eerste Top-Up is bijgeschreven op de SIM-Kaart vervolgens het Standaard Tarief zal van toepassing zijn op de gehele resterende Krediet;

Systeem betekent dat alle online communicatie-infrastructuur die de Vectone Mobile beschikbaar maakt via de Website, hetzij nu of in de toekomst. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, web-gebaseerde e-mail, message boards, live chat faciliteiten en e-mail links;

Top-Up betekent dat wanneer je je beltegoed toe te voegen aan uw SIM-Kaart door de inkoop via de Multifunctionele Vouchers, Elektronische Voucher of on-line faciliteit;

Gebruiker/Gebruikers betekent een derde partij die toegang heeft tot de Website en is niet in dienst van Vectone Mobile en die handelt in de uitoefening van hun functie;

Vectone Mobile betekent Vectone Mobile Limited, een vennootschap ingeschreven in Engeland en Wales onder bedrijfsnummer 04553934; maatschappelijke zetel 54 Marsh Wall, London E14 9TP;

Vectone Mobile SIM betekent een SIM-Kaart die u door ons, dat blijft onze eigendom en die, indien gebruikt met de Apparatuur, die u toegang verleent tot de Diensten;

Virus is een computer programma dat kan bederven, beschadigen of vernietigen van een computer Systeem van de data zonder toestemming en/of medeweten van de gebruiker van het Systeem infecteert;

Website betekent de website die u momenteel gebruikt (www.vectonemoblie.co.uk) en eventuele sub-domeinen van deze site (domein.www.vectonemobile.co.verenigd koninkrijk/account in te loggen.aspx), tenzij uitdrukkelijk wordt uitgesloten door hun eigen voorwaarden;

Wij, Ons en Onze betekent Vectone Mobile;

U en Uw betekent dat de Klant;

2. Leeftijd Beperkingen

Personen onder de leeftijd van 18 jaar moet het gebruik van deze Website alleen met toezicht van een Volwassene. Betaling Informatie moet worden verstrekt door of met toestemming van een Volwassene.

3. Deze Overeenkomst

(a) Deze Overeenkomst is tot stand gekomen zodra wij het accepteren van uw aanvraag voor Diensten. U moet daarom worden geacht akkoord te gaan met deze voorwaarden wanneer u gebruik maakt van uw Vectone Mobile SIM-Kaart om toegang te krijgen tot het Netwerk.

(b) Nadat de Overeenkomst tot stand komt, zullen wij een Rekening te openen voor u, en u voorzien van een Nummer.

(c) Waar wij u voorzien van een Vectone Mobile SIM we activeren het zo spoedig mogelijk na totstandkoming van de Overeenkomst.

(d) U stemt ermee in dat door het gebruik van de Diensten of het registreren van een Multifunctionele opwaardeervoucher tegen uw Account, stemt u in gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden en de te betalen Kosten.

4. Vectone Mobile SIM

(a) Wij zijn eigenaar van de SIM-Kaart en kunt u alleen gebruik maken van de SIM-Kaart om het gebruik van de Diensten.

(b) U stemt ermee in alle redelijke maatregelen nemen ter voorkoming van schade aan of verlies of misbruik van de Vectone Mobile SIM.

(c) Als uw Vectone Mobile SIM kaart is verloren, gestolen of beschadigd is zodanig dat het niet meer kunt u toegang krijgen tot de Diensten, moet u dit melden aan de klantenservice Team zo snel mogelijk. Wij behouden ons het recht om de uitvoering van de validatie controleert op elk moment en zonder toestemming. Wij kunnen u kosten voor een vervangende Vectone Mobile SIM.

5. Diensten

(a) Wij streven ernaar om u altijd gebruik maken van de Diensten. Helaas deze kan worden beïnvloed door zaken die buiten onze controle met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het weer, andere netwerken en storingen of door ons het onderhoud van het Netwerk.

(b) Wij zullen alle redelijke inspanningen om te vermijden dat de periodes van niet-beschikbaarheid en om te proberen om eventuele problemen op te lossen binnen onze controle zo snel mogelijk.

(c) Wij zullen alle redelijke inspanningen gebruiken om inhoud, maar onvolledig, onnauwkeurig of gedateerd is en wordt aan u verstrekt op een "as is basis".

(d) Wij zullen niet aansprakelijk zijn jegens u of enige andere partij voor elke actie die u in vertrouwen op de juistheid, volledigheid of continue levering van inhoud.

(e) Vectone mobile behoudt zich het recht voor om het intrekken of opschorten van de diensten of de verbinding te verbreken zonder voorafgaande kennisgeving en met onmiddellijke ingang, indien wij het vermoeden hebben dat aanbod wordt gebruikt voor illegale of ongeoorloofde doeleinden of om een andere reden Vectone een redelijk vermoeden heeft dat u niet handelen in overeenstemming met dit privacybeleid wanneer wij van mening zijn dat het gebruik van onrechtmatig was (bijvoorbeeld in geval van misbruik, ongewone of frauduleus gebruik).

6. Bij Het Gebruik Van Diensten In Het Buitenland

(a) Wij redelijke inspanningen leveren om het maken van commerciële afspraken om de toegang tot netwerken in het buitenland, zodat de Dienstverlening kan worden gebruikt, terwijl in het buitenland (Roaming), maar we kunnen niet en garanderen niet de kwaliteit en de dekking van buitenlandse netwerken.

(b) op Grond van artikel 6, onder a), Roaming is niet beschikbaar in alle Landen moet u daarom contact opnemen met de klantenservice voordat u op reis gaat naar het buitenland om te bevestigen dat Roaming beschikbaar zal zijn.

(c) Roaming is een Extra Service en Extra Toeslagen van toepassing. U kunt onze website bezoeken www.vectonemobile.co.uk om te controleren of de Extra Kosten of u kunt ook contact opnemen met de klantenservice, die in staat zal zijn om u te voorzien van de informatie over Extra Kosten.

(d) moet U mogelijk de instellingen wijzigen op uw hand instellen (mobiele telefoon) om gebruik te kunnen maken van de Diensten in het buitenland (Tegen betaling).

(e) U moet controleren of u genoeg Krediet op uw Account voordat u op reis in het buitenland. Afhankelijk van het buitenland uit je reis, er is misschien niet de faciliteit of Service voor u om in staat om uw krediet.

(f) op Grond van artikel 6 (a) – (e) het is uw verantwoordelijkheid om contact op nemen met Customer Services Team en controleren voordat u op reis in het buitenland:

ik. Roaming is beschikbaar op uw bestemming(en);

ii. Uw handset is ingesteld op de juiste instellingen voor Roaming;

iii. U weet dat de Kosten voor Roaming en Bijkomende Kosten; en

iv. Je hebt genoeg Krediet op uw Account om gebruik te kunnen maken van de Diensten

(g) het Gebruik van data in roaming

ik. De klant ontvangt een melding op uw maandelijkse datalimiet.

ii. De klant zal automatisch worden beperkt voor £36.39 (€50).

iii. Klanten zullen worden gebracht bij 80% en 100% van hun maandelijkse datalimiet.

iv. Zodra de klant bereikt 100% van de data limiet, gegevens gebruik zal worden geblokkeerd.

v. Gegevens gebruik wordt ook gemeld worden bij de volgende oplaadpunt bij u in de UK en Europa, en voor de rest van de wereld als het is middernacht in het verenigd koninkrijk.

Het ontstoppen en het blokkeren van de gegevens gebruik.

Om de blokkering van

ik. Tekst DEBLOKKEREN 345 of bel 322 van Vectone gratis.

Blokkeren

ik. Tekst BLOK 345 of bel 322 van Vectone gratis.

7. Kosten en Betaling

(a) om gebruik Te kunnen maken van de Diensten moet u ervoor zorgen dat u voldoende Krediet. In het bijzonder zult u geen gebruik kunnen maken van een Dienst waar je geen Krediet hebt of wanneer het bedrag van het Krediet is minder dan het minimum bedrag voor die Service.

(b) Als de Kosten zijn gemaakt worden ze afgehouden van het Krediet in uw Account. De kosten die gelijktijdig worden ingehouden tegelijk. In het geval dat het Tegoed ontoereikend is om te voldoen aan alle verschuldigde Kosten die de partij eerder ontvangt voorkeur dus Kosten voor Extra Diensten moet worden toegepast in de volgorde waarin deze Aanvullende Diensten die u heeft besteld, en zal worden toegepast nadat het verschuldigde Kosten voor de basisvoorzieningen.

(c) De Kosten zijn beschikbaar op onze website op www.vectonemobile.co.verzending en kan worden verkregen via onze klantenservice.

(d) moet U betalen voor de Diensten vooraf en doen dit door de aankoop van Multifunctionele Top-up-Vouchers. Als u zich aanmeldt en een Multifunctionele Top up Voucher, en het Krediet is opgenomen met betrekking tot uw Account en de Kosten die van toepassing zijn op uw Account, worden in mindering gebracht van het Krediet verbonden aan dat Multifunctionele Top up Voucher.

(e) Indien u meer dan één Multifunctionele Top up Voucher opgenomen tegen uw Rekening de Kosten zullen worden afgetrokken van het beschikbare Krediet op de vroegste geactiveerd Multifunctionele Top up Voucher de eerste.

(f) Multifunctionele Top-up Vouchers zijn niet inwisselbaar voor contant geld en vervalt als u niet gebruik maken van alle gerelateerde Credit niet binnen de termijn of vóór de uiterste datum vermeld op of bij de Multifunctionele Top up Voucher zelf.

(g) Voicemail ophalen is beschikbaar tegen een toeslag van 10p per voicemail.

(i) Call forwarding in het verenigd koninkrijk wordt in rekening gebracht op 7p/min naar Vaste lijnen en 19p/min naar Mobiele telefoons. Voor andere bestemmingen de prijzen variëren.

(j) Bellen naar de klantenservice zal in rekening worden gebracht 10p per gesprek.

(k) De Credit-en Debit Card betalingen worden verwerkt door de Vectone Groep Chillitalk Limited (gevestigd in het Verenigd Koninkrijk onder nummer 5506630, maatschappelijke zetel op 54 Marsh Wall, London E14 9TP, Verenigd Koninkrijk) ("Merchant") namens Vectone Mobile Limited (gevestigd in het Verenigd Koninkrijk onder nummer 4553934, maatschappelijke zetel op 54 Marsh Wall, London E14 9TP, Het Verenigd Koninkrijk)

(l) De PayPal betalingen worden verwerkt door de Vectone Groep Vectone Network Limited (gevestigd in het Verenigd Koninkrijk onder nummer 8693390, maatschappelijke zetel op 54 Marsh Wall, London E14 9TP, Verenigd Koninkrijk) ("Merchant") namens Vectone Mobile Limited (gevestigd in het Verenigd Koninkrijk onder nummer 4553934, maatschappelijke zetel op 54 Marsh Wall, London E14 9TP, Het Verenigd Koninkrijk)

(m) Klanten die gebruik maken van PayPal om hun account zal niet in staat zijn om het gebruik van de Call Credit Transfer service. Deze beperking is niet van toepassing op andere wijze van betaling.

(n) Automatische Verlenging opzegging:
(i) U mag kiezen voor het uitschakelen van de functie voor Automatische Verlenging, door ofwel (i) het kiezen *1160# vóór de datum van verlenging en volg de instructies, (ii) in te loggen in "Mijn Vectone"voor het uitschakelen van Automatische Verlenging, of (iii) contact opnemen met onze klantenservice op de punten van contact hierboven vermeld, op elk moment.
(ii) de functie voor Automatische Verlenging wordt het verlengen van uw bundel aan het einde van de geldigheidsduur.

(o) Auto-Top-Up:
(i) Voorafgaand aan een aankoop, kan de klant ervoor kiezen om het uitschakelen van de Auto-Top-Up-functie. Na voltooiing van de aankoop, voor het uitschakelen van de Auto-Top-Up-functie, kunt u contact opnemen met onze klantenservice op het punt van contact hierboven vermeld, op elk moment of log in "Mijn Vectone"voor het uitschakelen van de Auto-Top-Up..
(ii) Wanneer het saldo in de account van de Klant daalt beneden het bedrag van £2, de Auto-Top-Up-functie wordt automatisch een nieuwe Top-Up van het verzamelen van het bedrag bij het herladen van de meest recent gebruikte kaart.

(p) Beveiliging van uw persoonlijke informatie: Vectone Mobile maakt gebruik van geavanceerde beveiligingstechnologieën en-procedures om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang. Uw gegevens, credit card nummers en de Spelden worden beveiligd met Secure Socket Layer (SSL) encryptie bij de overdracht over het internet.

8. Paysafecard-Betaling

(q) Voor cross country Top Up kosten, adviseren wij onze klanten te bezoeken Paysafecard s T&c u meer weten over de wisselkoers vergoedingen. Bij het vinden van de juiste wisselkoers, bezoek https://www.paysafecard.com/currency-calculator.

9. Het gebruik van Diensten en uw verplichtingen

(a) U gaat ermee akkoord NIET de Diensten te gebruiken en NIET aan een derde partij toestaan om de Diensten te gebruiken:

(ik) Voor alles wat onwettig, immoreel of ongepast;

(ii) Voor het maken van beledigende of overlast communicatie in welke vorm dan ook, of te doen of te ontvangen verlegging van gesprekken;

(iii) Met apparatuur die niet is goedgekeurd voor gebruik met het Netwerk met inbegrip van, maar niet beperkt tot, SIM-box, SIM-gateways;

(iv) de levering van goederen of diensten aan derden;

(v) Voor het verzenden, ontvangen, uploaden, downloaden of anderszins ter beschikking stellen van enig materiaal dat beledigend, onfatsoenlijk, lasterlijk, bedreigend, hinder, schending van privacy, inbreuk op het auteursrecht of enig ander recht van intellectuele eigendom of anderszins onrechtmatig;

(vi) om toegang Te krijgen tot de services van een derde partij voice over internet protocol bellen aanbieder, tenzij uitdrukkelijk door ons toegestaan;

(vii) om toegang Te krijgen en inhoud te gebruiken op een manier die inbreuk maakt op de rechten van anderen;

(viii) Voor het gebruik van andere dan in overeenstemming met alle aangesloten netwerken beleid voor acceptabel gebruik, en (indien van toepassing) alle relevante internet-standaarden;

(ix) Voor de bediening, rechtstreeks of via een derde partij, een apparaat om de route of de route spraak -, data-of overige Diensten van of met het Netwerk zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming;

(x) Te verkopen of proberen te verkopen of anderszins commerciële diensten via Ons Netwerk aan derden, zonder Onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming;

(xi) het verzenden van een Virus; en

(xii) Voor de doeleinden van het verstrekken van telefoon en/of andere diensten aan derde partijen die afhankelijk zijn van de Diensten.

(b) U gaat ermee akkoord NAAR:

(i) Geeft ons alle informatie die wij redelijkerwijs verlangen;

(ii) u Volgt redelijke instructies;

(iii) in Overeenstemming met de voorschriften en eisen van de andere netwerken waar je Roaming;

(iv) om ons Te informeren over wijzigingen in uw contactgegevens waar u eerder hebt geregistreerd, deze met ons. Wanneer u dit niet doet, gaat u ermee akkoord dat de levering van een mededeling van de gegevens die wij hebben op record doeltreffend is; en

(v) om ons Te vertellen van een vordering zo spoedig mogelijk.

(c) Elke niet-naleving van de bepalingen van dit artikel 8, evenals alle misbruik, ongewone, fraude of het commerciële gedrag van gebruik is een schending van deze Overeenkomst, dat geeft ons het recht voor het blokkeren van uw gebruik of deze Overeenkomst te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving en met onmiddellijke ingang. Als we deze Overeenkomst te beëindigen om deze reden, kan uw SIM-Kaart gedeactiveerd worden. Als de SIM-Kaart is gedeactiveerd, zal je Nummer worden toegewezen aan een andere Klant, u zult niet in staat zijn om toegang te krijgen tot of gebruik van de Diensten, en zal u geen recht op een terugbetaling van uw tegoed in uw Account.

10. Annuleren / retourneren van Goederen

(a) Waar u de Goederen van Ons en we hebben bevestigd dat de acceptatie van uw bestelling de volgende voorwaarden van toepassing:

ik. Als de Goederen defect zijn, dient u ons binnen 14 dagen. Als u dat niet doet, wordt u geacht de Goederen te hebben aanvaard.

ii. Wanneer een vordering van een defect of schade, Indien een schade van het defect of schade wordt gemaakt zullen wij deactiveren van de Goederen. Als een inspectie / onderzoek vinden we de goederen defect zijn, hebt u het recht om de levering van vervangende Goederen van dezelfde soort en benaming.

iii. In aanvulling op de rechten uiteengezet in deze overeenkomst, mag u hebt wettelijke rechten onder de overeenkomst Voorschriften 2013 als volgt:

(b) de Consument de Contracten Regelgeving 2013 in het Verenigd Koninkrijk, als een ingezetene van het verenigd koninkrijk, heeft u het recht de Overeenkomst te ontbinden tot het einde van de 14e dag na de datum waarop een contract voor de aankoop wordt ingevoerd tussen U en Ons.

(c) Waar u de Goederen voor Diensten voor uw recht tot annuleren vervalt, verliest u het recht de Overeenkomst te ontbinden.

(d) Indien u geen gebruik wilt maken van de Goederen of de Diensten te gebruiken tot na het einde van uw herroepingsrecht zullen wij niet leveren van de goederen of het gebruik van de Diensten tot na uw recht tot annuleren vervalt.

(e) Waar heb je het recht om te annuleren en de wil om de Overeenkomst te annuleren moet u schrijven naar onze klantenservice op Vectone Mobile 54 Marsh Wall, London E14 9TP ervoor te zorgen dat uw brief u bereikt ons vóór het verstrijken van uw recht om te annuleren.

(f) Waar heb je het recht om te annuleren en ontvangst van uw ingebrekestelling te annuleren binnen de gestelde opzegtermijn, we zijn het eens om terug te keren een betaling van u binnen 30 dagen na de datum waarop wij uw melding.

(g) Indien de bestelling niet is afgeleverd op het adres dat u hebt gedefinieerd binnen de 14 kalenderdagen vanaf de datum van de bestelling, kunt u aanspraak maken op de terugbetaling van de SIM-kaart betaalde prijs en op hetzelfde moment Vectone verder juridisch de bestelling te annuleren. De klant erkent en stemt ermee in dat de schriftelijke kennisgeving van de gemiste levering moet worden ontvangen door Vectone in de 14e dag van de bestelling.

11. De schorsing van de Diensten

(a) Wij kunnen opschorten of staken van de Diensten of het verbreken van de Vectone Mobile SIM-zonder enige waarschuwing waar:

ik. U handelt in strijd met één of meer van de Bepalingen en Voorwaarden van deze Overeenkomst of enige andere overeenkomst met ons of iemand die gebruikt maakt van uw Vectone Mobile SIM-of van de Apparatuur in strijd is, een van hen;

ii. het Netwerk uitvalt of onderhoud nodig heeft. Vectone Mobile probeert het minimaliseren van deze gevallen;

iii. iedereen die gebruik maakt van de Apparatuur of een Vectone Mobile SIM zich niet houden aan de voorwaarden van deze Overeenkomst; en

iv. uw gebruik van de Diensten schade het Netwerk of zet het Netwerk in gevaar.

(b) Waar we schorten, dit heeft geen invloed op uw verplichting tot het betalen van de Kosten, behoudens in het geval van opschorting of verbroken is als gevolg van onze onderhoud van het Netwerk dat zich verder uitstrekt dan drie dagen en is van invloed op het gehele Netwerk in dat geval, zullen wij u geen kosten in rekening voor servicekosten voor de periode waarin u niet gebruik maken van de Diensten.

(c) kunnen Wij een vergoeding aan te sluit de Diensten waar we hebben opgeschort en/of losgekoppeld een Vectone Mobile SIM van het Netwerk onder 11.(a)(i), 11.(a)(iii) of 11.(a)(iv).

(d) Ons recht tot het opschorten van de Diensten op grond van dit artikel 11 zijn niet van invloed op andere rechten die we hebben op te schorten of deze Overeenkomst te beëindigen.

12.Beëindiging

(a) We kunnen deze overeenkomst annuleren onmiddellijk als een van de volgende situaties zich voordoet:

ik. Waar u geen gebruik van de Diensten ten minste eenmaal om de 120 dagen van uw Vectone Mobile SIM zal worden losgekoppeld van het Netwerk, zal deze Overeenkomst worden beëindigd; een Multifunctionele Top up Voucher geboekt op de Account die niet is verstreken, zal worden verbeurd verklaard en verliest u uw Telefoonnummer;

ii. Als enig beltegoed wordt niet gebruikt binnen de 90 dagen (met inbegrip van elk krediet dat u is toegewezen door een Vectone beheerder) Vectone zal plaats uw Mijn Vectone Account op non-actief en hebt u geen recht op restitutie van eventueel resterend krediet opgeslagen nr.

iii. U bent in overtreding van enige bepaling van deze Overeenkomst die niet in staat is te verhelpen of waar je in overtreding en hebben we u gevraagd die schending te herstellen, maar je hebt niet gedaan binnen 7 dagen van ons vraagt u;

iv. We schorten in overeenstemming met de Bepalingen en Voorwaarden uiteengezet in artikel 9;

v. U failliet of failliet verklaard; of

vi. We zijn niet langer toegestaan om de exploitatie van het Netwerk of u de Diensten te verlenen;

13. Klantenservice

(a) U kunt contact opnemen met het Customer Services Team met behulp van de volgende methoden:

ik. Schrijven aan ons: klantenservice, Vectone Mobile 54 Marsh Wall, London E14 9TP;

ii. Telefoon vs: neem Contact op met onze klantenservice op 322 (Gratis vanaf Vectone Mobile) of bel 020 7179 0134 van andere mobiele of vaste lijn (de kosten kunnen variëren, afhankelijk van de telefoon aanbieders);

iii. Online: Bezoek onze website www.vectonemobile.co.verzending klik op 'contact' en vul het online aanvraag formulier in. Een lid van het Customer Services team zal meestal binnen 1 werkdag na ontvangst.

(b) Onze klantenservice is beschikbaar van 9.00 tot 18.00 uur, van maandag tot en met zondag.

14. Merk

(a) Alle schriftelijke kennisgevingen aan ons dienen te worden verzonden naar:

Vectone Mobile
Klantenservice
54 Marsh Wall
London E14 9TP

15. Intellectuele Eigendom

(a) Alle Inhoud op de Website, tenzij die geupload zijn door Gebruikers, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, tekst, afbeeldingen, logo ' s, pictogrammen, afbeeldingen, geluidsfragmenten, videoclips, data compilaties, pagina lay-out, de onderliggende broncode en software is het eigendom van Vectone Mobile, onze partners of andere relevante derden. Door verder gebruik te maken van de Website bevestigt u dat dergelijk materiaal wordt beschermd door de toepasselijke Verenigd Koninkrijk en Internationale intellectuele eigendomsrechten en andere wetgeving.

(b) met inachtneming van artikel 16 je niet kan reproduceren, kopiëren, distribueren, op te slaan of op een andere manier hergebruiken van materiaal van de Website, tenzij anders aangegeven op de Website of behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hiertoe door Vectone Mobile.

16. Intellectuele Eigendom Van Derden

(a) Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, worden alle Intellectuele Eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, het Auteursrecht en Handelsmerken, product afbeeldingen en beschrijvingen behoren tot de fabrikanten of distributeurs van deze producten van toepassing kan zijn.

(b) met inachtneming van artikel 16 je niet kan reproduceren, kopiëren, distribueren, op te slaan of op een andere manier opnieuw gebruik van dergelijk materiaal, tenzij anders aangegeven op de Website of behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hiertoe door de desbetreffende fabrikant of leverancier.

17. Eerlijke Gebruik van de Intellectuele Eigendom

(a) Materiaal van de Website mag worden hergebruikt zonder schriftelijke toestemming van waar een van de uitzonderingen beschreven in Hoofdstuk III van de Copyright Designs and Patents Act 1988 van toepassing

18. Links naar Andere Websites

(a) Deze Website kan links bevatten naar andere sites. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, deze sites zijn niet onder de controle van Vectone Mobile of die van onze gelieerde ondernemingen. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van dergelijke websites en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige en alle vormen van verlies of schade die voortvloeit uit het gebruik van hen. Het opnemen van een link naar een andere website op deze Website impliceert geen goedkeuring van de sites zelf of van degenen die de leiding van hen.

19.Het gebruik van communicatiefaciliteiten

(a) Bij het gebruik van de aanvraagformulier of elk ander Systeem op de Website moet u dit doen in overeenstemming met de volgende regels:

ik. U mag geen obsceen of vulgair taalgebruik;

ii. U mag niet verzenden van Inhoud die onwettig of anderszins verwerpelijk is. Dit omvat, maar is niet beperkt tot Inhoud die beledigend, bedreigend, intimiderend, lasterlijk, ageist, seksistische of racistische;

iii. U mag geen Inhoud die is bedoeld om te bevorderen of aan te zetten tot geweld;

iv. Het is aangeraden dat inzendingen worden gemaakt met behulp van de Vectone Mobile taal(s), zoals wij mogelijk niet in staat om te reageren op de aanvragen ingediend in andere talen;

v. Het middel waarmee je jezelf identificeert mag niet in strijd met deze Algemene Voorwaarden of enige toepasselijke wetten;

vi. U mag zich niet uitgeven voor andere mensen, in het bijzonder de werknemers en vertegenwoordigers van Vectone Mobile of een van onze gelieerde ondernemingen; en

vii. Je moet niet gebruik maken van ons Systeem voor niet-toegestane massa-communicatie, zoals "spam" of "junk mail".

(b) U erkent dat Vectone Mobile behoudt zich het recht voor om te controleren elke en alle communicatie naar ons of via ons Systeem.

(c) U erkent dat Vectone Mobile kan kopieën van alle communicatie naar ons of via ons Systeem.

(d) U erkent dat alle informatie die u ons stuurt via ons Systeem of post op de offerte aanvraag formulier kan gewijzigd worden door ons, op welke manier en u doet hierbij afstand van uw morele recht om te worden geïdentificeerd als de auteur van dergelijke informatie. Eventuele beperkingen die u wenst te plaatsen op ons gebruik van dergelijke informatie dient ons meegedeeld te worden op voorhand en wij behouden ons het recht tot afkeuring van dergelijke voorwaarden met de bijbehorende informatie.

20. Accounts

(a) om de aankoop van Goederen en Diensten op deze Website en gebruik te maken van het aanvraag formulier faciliteiten bent u verplicht een Account aan te maken waarin bepaalde persoons-en betalingsgegevens, die kunnen variëren op basis van uw gebruik van de Website kunnen we niet eisen dat de betaling van de informatie tot u een aankoop wilt doen. Door verder gebruik te maken van deze Website geeft u aan en garandeert u dat:

ik. Alle informatie die u invoert juist en waarheidsgetrouw zijn;

ii. U hebt toestemming voor het indienen van de Betaling van de Informatie, waar toestemming, kunt u worden verplicht; en

iii. Houdt u deze informatie correct en up-to-date is. Uw aanmaken van een Account is een verdere bevestiging van uw vertegenwoordiging en garantie.

(b) Het wordt aanbevolen dat u het niet eens met je accountgegevens. Vectone Mobile aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade als gevolg van uw Account gegevens worden gedeeld met u. Als u een gedeelde computer gebruikt, wordt het aanbevolen dat u niet opslaan van uw Account details in uw internet browser.

(c) Als u reden hebt om te geloven dat uw Account gegevens zijn verkregen door een andere persoon zonder toestemming, moet u contact opnemen met Vectone Mobile direct uw Account te blokkeren en annuleren ongeautoriseerde aankopen die in behandeling. Wees u ervan bewust dat aankopen kunnen alleen geannuleerd worden totdat ze zijn verzonden. In het geval dat een niet-toegelaten aankoop is verzonden vóór de kennisgeving aan ons van het ongeoorloofd karakter van de aankoop, Vectone Mobile aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid en je moet contact maken met de Vervoerder in de gedetailleerde Informatie over de Aankoop.

21. Disclaimers

(a) Vectone Mobile geen garantie dat de Website aan uw vereisten zal voldoen, dat het van voldoende kwaliteit is, dat het geschikt is voor een bepaald doel, het niet inbreuk maken op rechten van derden, dat het compatibel is met alle systemen, dat het veilig is en dat alle aangeboden informatie correct is. Wij geven geen garantie van enig specifieke resultaten van het gebruik van onze Diensten op.

(b) Geen enkel deel van deze Website is bedoeld om advies en de Inhoud van deze Website mag niet worden gebruikt bij beslissingen te nemen of actie te ondernemen van welke aard dan ook.

(c) niets van deze Website is bedoeld als een contractuele aanbieding staat van acceptatie.

(d) Terwijl Vectone Mobile maakt gebruik van redelijke stappen om ervoor te zorgen dat de Website veilig en vrij van fouten, virussen en andere malware, alle Gebruikers worden geadviseerd om de verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen veiligheid, die van hun persoonlijke gegevens en hun computers.

22. Beperking van Aansprakelijkheid

(a) Wij zijn slechts aansprakelijk jegens u zoals beschreven in deze Overeenkomst. We hebben geen andere verplichting of aansprakelijkheid jegens u;

(b) Niets in deze Overeenkomst verwijdert of limieten voor persoonlijk letsel of overlijden veroorzaakt door iets wat we hebben gedaan of hebt nagelaten te doen;

(c) Behalve zoals uiteengezet in artikel 22.(a) en 22.(b), is onze totale aansprakelijkheid naar u voor dat we iets of iemand die werkt voor ons doet of niet doet, zal worden beperkt tot € 3.000 voor een incident of een maximum van € 6.000 voor een aantal incidenten binnen een periode van 12 maanden;

(d) Wij zijn niet aansprakelijk jegens u indien wij niet kunnen voldoen aan onze verplichtingen op grond van deze Overeenkomst als gevolg van iets wat buiten onze redelijke controle en verwachtingen;

(e) Wij zijn ook niet aansprakelijk voor jou waar we niet in staat zijn om de Services te leveren als gevolg van het onderhoud van ons Netwerk;

(f) Waar je verliest de Vectone Mobile SIM-of het is gestolen, u blijft aansprakelijk voor enigerlei Kosten die worden gemaakt tijdens de Vectone Mobile SIM niet in uw bezit, maar voordat u ons vertellen dat deze is verloren of gestolen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot gevallen waarin uw Vectone Mobile SIM is gekloond;

(g) Als u het niet invoeren van deze Overeenkomst als consument, wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies van inkomsten; business; verwachte besparingen of winsten, verlies van eigendommen of verlies van gebruik van de goederen; of voor enig verlies of schade die niet redelijkerwijs voorzienbaar was op het moment dat u deze Overeenkomst;

(h) Als u deze Overeenkomst als consument, wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies van inkomsten, zaken of winst, of voor enig verlies of schade die niet redelijkerwijs voorzienbaar was op het moment dat u deze Overeenkomst;

(i) Als onderdeel van de Diensten die we bieden u de mogelijkheid om toegang te krijgen tot het internet, gaat u ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn voor enige Inhoud die u opent, uploaden of downloaden, of het nu bewust is of niet, behalve voor de inhoud die wij aan u beschikbaar stellen direct;

(j) U moet ons vertellen over enige claim zo snel als redelijkerwijs mogelijk is;

(k) met Deze Clausule 22 overleeft de beëindiging van deze Overeenkomst.

23. Derde partijen

(a) Niets in deze Voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend aan enige derde partij onder de Contracts (Rights of Third parties) Act 1999. De overeenkomst die door deze Voorwaarden tussen u en Vectone Mobile;

(b) Niettegenstaande het voorgaande mag u in staat zijn de overeenkomst met één of meer derde partij wanneer u de Services gebruikt. Indien u de overeenkomst met een derde partij tijdens het gebruik van de Diensten aan u bevestigen en te begrijpen dat wij zijn geen partij bij die Overeenkomst, zelfs indien de betalingen door de derde partij te worden in mindering gebracht van Multifunctionele Top-up Vouchers geregistreerd voor uw Account.

24. Wijzigingen

(a) We kunnen een redelijke wijzigingen in de Overeenkomst aan te geven dat u ten minste één maand opzegtermijn;

(b) Indien een wijziging van de basisvoorzieningen is of dreigt te leiden tot een wezenlijke afbreuk te doen aan de Service en niet als gevolg van een eis die door een regulerende instantie of om juridische redenen, zullen wij u bericht en tenzij u deze Overeenkomst beëindigen door het geven van ons een schriftelijke kennisgeving in die periode de wijzigingen zullen van toepassing zijn zodra die opzegtermijn is uitgevoerd;

(c) Wij kunnen ook uw Telefoonnummer waar wij redelijkerwijs nodig heeft. Waar we dat doen, geven wij u vooraf en leg uit waarom;

(d) Wijzigingen zullen ook worden gepubliceerd op de website www.vectonemobile.co.verzending en u gaat ermee akkoord dat de publicatie van deze meldingen heeft het hetzelfde effect als ons geven u een schriftelijke kennisgeving per post.

25. Algemeen

(a) U mag geen overdracht van rechten of verplichtingen onder deze Overeenkomst zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming;

(b) We kunnen deze Overeenkomst toe te wijzen aan elk moment en zonder uw voorafgaande toestemming, mits een dergelijke overdracht heeft geen invloed op de Diensten;

(c) het niet door ons af te dwingen is een van de voorwaarden van deze Overeenkomst mag niet worden opgevat als een verklaring van afstand van enig recht of rechtsmiddel, noch zal het op enigerlei wijze invloed hebben op de geldigheid van deze Overeenkomst of enig deel daarvan, en geen verklaring van afstand van een schending van deze Overeenkomst vormt een verklaring van afstand van enige andere inbreuk;

(d) de Beëindiging van deze Overeenkomst zal niet werken als een verklaring van afstand van enige schending door u van enige van de bepalingen van deze Overeenkomst onverminderd onze rechten of rechtsmiddelen die kunnen ontstaan als gevolg van een dergelijke inbreuk, of die zijn opgebouwd tot de datum van beëindiging;

(e) de vaststelling dat een termijn van deze Overeenkomst is, of is geworden, ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar is in geen enkel opzicht onder toepasselijk recht is niet van invloed op of afbreuk doen aan de geldigheid, wettigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze Overeenkomst zo lang als het doel van deze Overeenkomst is nog steeds in staat van prestaties;

(f) Deze Overeenkomst wordt beheerst door de Wetten van Engeland en Wales van toepassing en alle geschillen die voortvloeien uit deze Overeenkomst is onderworpen aan de jurisdictie van de Rechtbanken van Engeland en Wales;

(g) in Afwijking van het bovenstaande kunt u in staat om een geschil voortvloeiend uit deze Overeenkomst voor alternatieve wijzen van geschillenbeslechting op grond van onze Klachten Procedure die u kunt opvragen bij onze klantenservice, en ook te vinden op onze website.

26. Promotie Voorwaarden

Vectone Mobile behoudt zich het recht om te annuleren of wijzigen, dan worden deze Promotionele Voorwaarden en bepalingen op elk moment. Alle aanbiedingen uitsluitend van toepassing na de eerste Top-Up. Gesprekken met CDMA apparaten, zullen worden behandeld als bellen naar een mobiele telefoon. Alle telefoontjes naar de klantenservice worden opgenomen voor monitoring-en trainingsdoeleinden.

Starter Packs

Starter Pack Tarief wordt aangerekend en die afwijkt van de Standaard Tarieven. Starter Pack Tarief wordt in rekening gebracht totdat Vectone Mobile klanten maakt een Eerste Top-Up van het Krediet na de aanschaf van een startpakket, daarna standaardtarieven zal automatisch van toepassing zijn. Eventueel vooraf geladen Krediet dat blijft op de Starter Pack na de Eerste Top-Up van het Krediet worden aangerekend aan het Standaard Tarief. Voorwaarden zijn van toepassing en kan worden gevarieerd.

Overstappen van prepaid naar SIM only

Klanten die besluiten om over te schakelen van PAY AS you GO SIM only verliest het voordeel van een uitstaand Krediet, aan te bieden en/of bundel geregistreerd op hun Account en moet de volle prijs te betalen van hun SIM-only abonnement, ongeacht het bedrag van de uitstaande leningen op hun Account op het moment dat ze besluiten om te schakelen.

Promotioneel Krediet

• Promotioneel krediet ontvangen op de Aankoop van een nieuwe SIM-kaart, de Toetreding tot een Bonus of Referral Bonus kan niet worden gebruikt voor SLIMME tarieven of de aankoop van nieuwe bundels.
• SIM-Krediet: Credit ontvangen samen met de SIM-kaart wordt gebracht op de normale Tarieven.
• Verwijzing en de Toetreding tot de Bonus: Promotioneel Krediet ontvangen via referral en verbinden zal in rekening worden gebracht tegen de Standaard Tarieven.
• Bundel Promotionele Eenheden: Post Bundel eenheden, het gebruik is een toeslag op de normale Tarieven.
• Extra Credit kreeg op de Top is een toeslag op de normale Tarieven.

Vectone Mobile/Vectone Mobile PLUS:

Gegevens Zak

Deze aanbieding is alleen geldig voor VERZENDING Vectone Mobile klanten en is niet beschikbaar voor Vectone Mobile PLUS klanten. Een 125 MB internet add-on is 24 uur geldig vanaf de datum van aankoop, 250 MB internet add-on is 7 dagen geldig vanaf de datum van aankoop, onbeperkt internet add-on en onbeperkt sms add-on geldig voor 30 dagen vanaf de datum van aankoop. Standaardtarieven zijn van toepassing op elk gebruik buiten de internet-uitkering. U kunt zich abonneren op slechts één internet-add-on per maand. Als uw abonnement is verlopen, u kunt het vernieuwen van het abonnement door het versturen van een gratis sms onder vermelding van 'REG' gevolgd door de van toepassing zijnde bundel code 345 Add-ons zijn niet geldig voor roaming gebruik. Voorwaarden zijn van toepassing en kan worden gevarieerd.

VERZENDING Zak Saver:

Deze aanbieding is alleen geldig voor VERZENDING PAYG Vectone Mobile klanten. Alle pocket-eenheden moet worden gebruikt binnen 30 dagen na aankoop. Na 30 dagen het resterende eenheden zullen onbruikbaar worden. Uw abonnement verloopt na 30 dagen. Zakken zal automatisch worden verlengd wanneer de geldigheid verloopt. Als u meer dan de hoeveelheid, die verder gebruik zal in rekening worden gebracht tegen de Standaard Tarieven. De pocket-eenheden kunnen niet worden gebruikt tijdens roaming en voor het bellen naar een nummer translation services, premium rate nummers en persoonlijke nummers. Tarieven gepubliceerd zijn gebaseerd op volledig gebruik van de toelage van de eenheden tijdens de geldigheidsperiode. Voorwaarden zijn van toepassing en kan worden gevarieerd.

Vaste-On-The-Go

Beperkt tot een Vaste-On-The-Go-Nummer per Vectone Mobiele nummer. De datum na één kalender maand, te rekenen vanaf de datum van activering wordt aangeduid als de vervaldatum. Uw Vaste-On-The-Go-Nummer wordt automatisch vernieuwd elke maand op de vervaldatum. Als u onvoldoende tegoed op uw belangrijkste balans op de vervaldatum van uw Vaste-On-The-Go-Nummer zal opnieuw worden geactiveerd zodra er voldoende krediet beschikbaar is. De Verjaardag zal dan worden gewijzigd om één kalendermaand na de re-activatie datum

1 pence/min:

Elke Vectone Mobile opwaarderen geeft je het recht om te bellen tegen 1 cent per minuut naar geselecteerde bestemmingen zoals vermeld op de website. Tenzij anders vermeld, worden de oproepen naar vaste lijnen alleen. 1 pence minuten kan niet worden gebruikt voor oproepen naar speciale nummers of tijdens roaming. Aanbieding niet geldig op Vectone Mobile Plus.

Adviseren Bonus:

We zijn niet van de betaling van de Bonus die het gevolg is van herhaald transacties van dezelfde personen en/of frauduleuze transacties. Bonus is onderhevig aan de aankoop van in aanmerking komende Top-Ups van echte individuele klanten en aankopen via credit/debit kaarten die al eerder werden gebruikt is niet een Kwalificatie Top-Up.

Land Saver voor Sri Lanka:

1000 minuten van enkele mobiele nummer in een maand. Gesprekken kunnen worden gemaakt om eventuele Etisalat, Hutch, Mobitel, Airtel of LankaBell mobiele nummer in Sri Lanka. De 1500 minuten kan gedeeld worden met andere binnenlandse Vectone nummers onderworpen aan een maandelijkse bijdrage van € 5 voor elke extra nummer. Gesprekken kunnen worden gedeeld door het totaal van de drie binnenlandse Vectone mobile nummers (behalve waar aangegeven aantal is op de Etisalat netwerk). Bellen naar Etisalat getallen moeten worden om een prepay-account met niet minder dan LKR500 krediet. Andere nummers, inclusief premium tarief en niet-geografische nummers zijn uitgesloten. Enige minuten niet gebruikt wordt binnen een maand, te rekenen vanaf de datum van inschrijving of verlenging zal verlopen. Abonnement wordt automatisch verlengd, zolang er genoeg geld in uw Vectone Account. De kosten voor de extra nummers die zullen worden genomen op de datum van toevoeging en vervolgens op de automatische verlenging van de belangrijkste account. Gebruikte minuten boven het bedrag van de vergoeding wordt in rekening gebracht op onze Standaard Tarieven die kunnen worden bekeken op onze website. Activering kan tot drie werkdagen. U kunt meer dan één Land Saver account of het wijzigen van het aantal inbegrepen in uw abonnement. De betaling voor de vernieuwing zal worden gemaakt, twee dagen voorafgaand aan de datum van verlenging. Elke wijziging wordt van kracht in de daaropvolgende automatische verlenging. Opzeggen door het geven van één week voorafgaande kennisgeving door te bellen naar Vectone op met de klantenservice. Bel Vectone klantenservice voor enige twijfel als aan de voorwaarden van deze aanbieding. Vectone behoudt zich het recht te beëindigen of wijzigen van dit aanbod en de Voorwaarden op elk gewenst moment.

VERZENDING Plan:

Deze aanbieding is alleen geldig voor VERZENDING Vectone Mobile klanten. Je kunt alleen een Vaste lijn en Mobiel bellen met een UK-netwerk. Vectone Mobile UK Plan worden aangeboden in £1, £3.5, £5, £10 & £20 plannen (plan prijzen kunnen veranderen van tijd tot tijd onderhevig aan promotionele aanbiedingen). Pocket vergoedingen zijn 30 dagen geldig na activering of verlenging. Het abonnement wordt automatisch verlengd na het verstrijken van de 30-dagen geldigheidsduur, zolang er genoeg geld in uw Vectone Account. Abonnement te annuleren, stuur een gratis sms met vermelding van "Stop" gevolgd door de van toepassing zijnde bundelcode naar 345. Pocket-uitkering kan niet worden gebruikt tijdens roaming en voor bellen of sms 'en naar nummer translation services, premium rate nummers, 0870-nummers en andere speciale nummers, Fair usage policy: om te voorkomen dat frauduleuze en/of commerciële misbruik, SMS-gebruik geldt een fair use policy van 100 SMS' en per dag. Zodra uw gebruik aan dit bedrag komt, uw SMS-functie krijgt geblokkeerd en moet u contact opnemen met ons klantenservice Team te rechtvaardigen voor uw gebruik en voor het gedeblokkeerd. Voice mail ophalen is opgeladen 10p/voicemail. Al het ongebruikte tegoed vervalt na 30 dagen vanaf de datum van aankoop. Een klant kan kopen een Zak op elk moment. Oproepen naar het Isle of Man, Bailiwick of Guernsey en Bailiwick of Jersey zal in rekening worden gebracht tegen de standaard tarieven en zijn niet inbegrepen in het verenigd koninkrijk Zak Spaarders. Dit aanbod kan worden ingetrokken op elk moment geheel of gedeeltelijk in de absolute vrijheid van Vectone Mobile UK Ltd. Gebruik dan uw uitkering zal in rekening worden gebracht tegen de Standaard Tarieven. Vectone behoudt zich het recht te beëindigen of wijzigen van dit aanbod en de voorwaarden op elk gewenst moment.

Korting Internationale tarieven voor VERZENDING Plan van klanten:

VERZENDING Plan is geldig voor oproepen vanuit het verenigd koninkrijk naar de standaard internationale vaste en mobiele nummers en voor klanten met de UK & Internationale Spaarders (plan prijzen kunnen veranderen van tijd tot tijd onderhevig aan promotionele aanbiedingen). Merk op dat promotioneel krediet (credit Vectone mobile heeft gegeven aan klanten gratis) kan niet worden gebruikt voor het aanbod. Het aanbod is voor niet-commerciële -, privé, persoonlijk gebruik –Vectone mobile behoudt zich het recht in te trekken of op te schorten, de aanbieding of de verbinding te verbreken, indien wij het vermoeden hebben dat aanbod wordt gebruikt voor commerciële doeleinden, voor vergaderingen, of als deze niet wordt gebruikt in een gsm (in een SIM-box bijvoorbeeld), of als het wordt gebruikt voor tethering. Fair use policy: om te voorkomen dat frauduleuze en/of commerciële misbruik, SMS-gebruik geldt een fair use policy van 100 SMS ' en per dag. Zodra uw gebruik aan dit bedrag komt, uw SMS-functie krijgt geblokkeerd en moet u contact opnemen met ons klantenservice Team te rechtvaardigen voor uw gebruik en voor het gedeblokkeerd. Vectone mobile behoudt zich het recht voor om vervanging of wijziging van de in de aanbieding of wijzigen van tarieven of deze Voorwaarden of aanbieding in te trekken op ieder moment op een redelijke termijn.

Internationale Zak Saver:

Oproepen boven minuten een maand worden in rekening gebracht tegen de Standaard Tarieven. Uw abonnement verloopt na 30 dagen. Na 30 dagen het resterende minuten niet meer bruikbaar zijn. Voor het vernieuwen van het abonnement, stuur een gratis sms onder vermelding van 'REG' gevolgd door de van toepassing zijnde bundelcode naar 345. Minuten kunnen niet worden gebruikt tijdens roaming en voor het bellen naar een nummer translation services of premium/speciale rate nummers. Wij behouden ons het recht voor deze aanbieding op elk moment. Indien het aanbod is geannuleerd tijdens uw abonnement, worden ongebruikte minuten, zal worden terugbetaald in de vorm van krediet. Voorwaarden zijn van toepassing en kan worden gevarieerd.

Smart Tarieven

ik. Vectone bestaande en nieuwe Klanten op Pay As you Go (PAYG) kan opt-in Vectone Smart Rate, die goedkoper zijn dan onze Standaard Tarief. Om de Smart-Tarief u moet kiezen in elke maand door het sturen van een SMS naar het nummer 345 sms ' en "smart".

ii. De Smart Tarief is geldig vanaf de 1e van elke maand tot de laatste dag van die maand, op voorwaarde dat u uw verzonden SMS. De Smart Tarief zal pas opgestart worden nadat u uw verzonden SMS, 345 en niet voor en vervalt op de laatste dag van de maand. Daarom moet u verzenden "smart" SMS 345 elke maand krijgen de Slimme prijs. Als je een SMS stuurt op de 5e van de maand Smart Tarief zal van toepassing zijn vanaf het tijdstip en de datum van SMS ontvangen tot de laatste dag van de maand. Als u niet kiest elke maand alsdan gebruikelijke Tarieven van toepassing.

iii. Kan niet worden gebruikt in combinatie met andere Vectone Promotionele aanbieding die geldt overige korting tarieven.

iv. Klanten moeten gedaan hebben ten minste een top-up om een opt-in voor de slimme tarieven.

v. Het aanbod niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden, voor vergaderingen of als deze niet wordt gebruikt in een handset of als het wordt gebruikt voor tethering. Als Vectone verdachten verkeerd gebruik Vectone behoudt zich het recht voor om, schorten de offerte en/of de verbinding verbreken.

vi. Vectone behoudt zich het recht te beëindigen, intrekken of wijzigen van dit aanbod, de tarieven en de Voorwaarden en Condities op elk moment en met een redelijke termijn.

vii. De Voorwaarden van deze aanbieding zijn naast Vectone algemene Voorwaarden en elke andere aanbieding ingeschreven.

viii. Klanten moeten gedaan hebben ten minste een top-up tijdens de maand om je in te schrijven voor de smart tarieven. Om een opt-in onze Smart Tarieven gewoon tekst SMART 345 per kalendermaand met een minimum top-up.

Smart-tarieven zijn alleen van toepassing voor klanten die bij ons op of na 01.03.2015

PAC

Een klant vraagt zijn/haar PAC ontvangt binnen twee uur via een tekstbericht, behalve in de volgende situaties:

ik. Het aantal niet behoort tot een van onze klanten;

ii. De rekening voor het nummer is beëindigd (omdat het niet is gebruikt voor meer dan 6 maanden, of voor elke andere reden);

iii. De account houder is overleden;

iv. Een PAC-al is uitgegeven voor dit nummer en is nog steeds geldig;

v. De klant niet behoorlijk heeft bewezen dat hij/zij de rechtmatige houder van de rekening.

vi. Porten zal worden toegestaan en Klanten ontvangen hun PAC alleen als ze hebben aangevuld tot ten minste eens en gebruikt de diensten

DEBET GARANTIE

De Automatische Incasso Garantie

Deze Garantie wordt aangeboden door alle banken en building societies dat het accepteren van instructies voor het betalen van Incasso ' s.

Als er wijzigingen zijn aangebracht aan het bedrag, de datum of de frequentie van uw Incasso, Vectone Mobile Limited zal u op de hoogte van 10 werkdagen van tevoren, van uw rekening gedebiteerd of anderszins is overeengekomen. Als u een verzoek Vectone Mobile Limited te verzamelen van een betaling, bevestiging van het bedrag en de datum zal worden gegeven aan u op het moment van de aanvraag.

Als er een fout is gemaakt in de betaling van uw Incasso, door Vectone Mobile Limited of uw bank of woningbouwvereniging, heeft u recht op een volledige en onmiddellijke restitutie van het betaalde bedrag bij uw bank of woningbouwvereniging.
- Als u een terugbetaling ontvangt u geen recht op hebt, betaalt u het terug bij Vectone Mobile Limited u vraagt.

U kunt annuleren van een automatische Incasso op elk gewenst moment contact opnemen met uw bank of woningbouwvereniging. Een schriftelijke bevestiging kan worden geëist, dus neem ook kennis van ons.

OPROEP KREDIETOVERDRACHT

1. De dienst "Oproep in de credit transfer" (CT) is voorgesteld door de BRITSE Vectone Ltd en werkt tussen Vectone klanten in het verenigd koninkrijk, en om klanten in geselecteerde internationale bestemmingen en operators opgenomen in de tabel op onze Website. Deze service ook kunt u de overdracht van de zendtijd credit tussen de BRITSE Vectone Klanten.

2. Wanneer u de bevestiging van een overdracht in het beltegoed, dan wordt aangenomen dat u akkoord gaat met de voorwaarden CT. Het is uw verantwoordelijkheid om bewust te zijn van alle Voorwaarden en Bepalingen voor het gebruik van de dienst CT en zorg ervoor dat u ze begrijpt.

3. De overdracht credit van je main account:

Er zijn drie eenvoudige manieren om een Gesprek overschrijving.

A. Door het Versturen van een Gratis Sms vanaf Uw Vectone Mobile

Tekst wordt het woord BELASTING, gevolgd door de ontvanger van de internationale gsm-nummer 346 (bv. BELASTING 919878334540) en volg de instructies in onze antwoorden.

B. Online, Via Uw Mijn Vectone Account

Log in op Mijn Vectone online, klik op Oproep overschrijving. Vervolgens kunt u een Nieuwe Ontvanger of kies een nummer uit de Mijn lijst Geadresseerden.

Kies het bedrag dat u wenst over te dragen en te bevestigen.

Zodra de overdracht is voltooid zullen we u op de hoogte via sms.

C. Door Te Bellen Met Onze Servicelijn

Bel dan onze hulplijn op 322 van uw Vectone Mobile, selecteer Oproep-overschrijving vanuit het hoofdmenu en volgt u de instructies.

3.1. Zorg ervoor dat het nummer van de ontvanger naar wie u wilt overbrengen airtime is correct, wanneer het krediet wordt overgedragen aan een andere klant, het is onmogelijk om te herstellen van de transactie.

3.2. Het gebruik van de Service CT tijdens roaming kan oplopen specifieke roaming kosten.

3.3. CT-Service kan worden geleverd met enkele transactie vergoeding. U op de hoogte gesteld van het bedrag van de eventuele kosten voor het gebruik van de Service voordat u de bevestiging van uw overschrijving.

De bevestiging van een transfer impliceert de aanvaarding van alle kosten die betrokken zijn. Als u niet akkoord gaat met deze kosten, aarzel dan niet bevestigen van uw transfer. Alle vergeten de kosten worden in mindering gebracht van uw Vectone account zodra de transactie is bevestigd.

4 Het is niet mogelijk om meer dan het bedrag van het beschikbare krediet op uw hoofd account van Vectone Mobile. Het is niet mogelijk om de overdracht van de bonus of promotie krediet. Wanneer u de overdracht van het krediet dan trekken wij de juiste evenredig bedrag van gratis krediet geven we op de top omhoog.

5 Beltegoed overgedragen naar een ander account niet kan worden hersteld, zelfs wanneer het is overgedragen door een fout.

6 CT-Service is voor niet-commerciële -, privé, persoonlijk gebruik.

7 Vectone kan beperken het maximale bedrag van de overdraagbare credit per transactie, het aantal transacties per dag, of stellen andere criteria beperken het gebruik van CT-Service.

8 Vectone behoudt zich het recht voor om te schorsen of in te trekken de CT-Service op elk gewenst moment, met name in geval van verdenking van witwassen van geld of frauduleus gebruik, of voor enig andere reden.

9. Vectone behoudt zich het recht te beëindigen of wijzigen van dit service en de Voorwaarden en Condities op elk moment.